Antalya

GÜNAH KEÇELERİ.

Sinem sizin için okusun
Harun sizin için okusun

GÜNAH KEÇELERİ.

 

Süleyman Güdül

Her zelzelede binalar yıkılınca, bilende bilmeyende hemen yapım müteahhitlerini günah keçesi olarak ilan ederler.

Maşallah, bizim Tv. haber sunucuları da onların sözlerine inanarak, günah keçesi olarak gösterilen yap satıcı müteahhitleri suçlarlar, neredeyse idam kararlarını bile verirler.

Bu tür haberleri görünce strese girerim ve tüylerin diken diken olur. Allah rızası için bir tanesi de, yıkılan binaları hakkında yorumlarını gerçek yüzüyle halka anlatsalar “aferin bak bu haber sunucu gerçekleri görmüş” diyeceğim.

Ben 30 yıl inşaat müteahhitliği yaptım. En az, 9 yıl Antalya Müteahhitleri Derneğinde Genel sekreter ve yönetici olarak görev yaptım. Yani, gerçek konuya vakıf olan bir kişiyim.

İnşaat konusunda birçok oturumlara katıldım, belediye ile görüşmelerim oldu.  Belediyede, Ticaret odasında bile, müteahhitlerin temsilcisi olarak görev yaptığım zamanlar olmuştur.

25 yıla yakın bir zamandır inşaat piyasasında değilim. Son yıllarda birçok konularda değişiklikler yapılarak yeni kontrol birimleri oluşturuldu ve Müteahhit firmalarının yaptıkları inşaatların sorumlulukları, bazı bürolara verildi.

Şimdi sizlere, o suçladıkları müteahhitlerin sorumluluklarının ne olduğu ve asıl suçluların kimler olduğu ve onlardan neden söz edilmediğini, bilgilerinize sunacağım. Sonra kararı sizler vereceksiniz.

Bina yapılacak arsa, hangi safhalardan geçtikten sonra müteahhit’e verildiğini görelim. Müteahhitlerin, sadece gerekli kişi ve kurumlara para ödemekle yükümlü olduklarını görmüş olalım. Bu arada, müteahhitlerin yaptıkları binalardaki sorumluluklarını da görmüş olalım. Bakalım gerçekte günah keçeleri onlar mı, yoksa başkaları mı ?.

Bilindiği üzere, arazilerin imara açılma sorumluluğu belediyelere aittir. Şahıs kendi arazisini imara açamaz.

İmara açılacak araziler, öncelikle belli resmi kuruluşlarca incelemeye tabi olur. Jeolojik yapıları incelenir. Bu çalışmalar tamamen belediyelerin kontrolünde olup, jeolojik etüt çalışmaları, arazilerin her türlü jeolojik durumları raporlanarak ilgili kuruluşların onayına sunulur ve belediyelere teslim edilerek, araziler deki  imar çalışmaları, verilen bu raporlara göre başlar. (Burada müteahhitlerin sorumlulukları var mı ?).

Gelelim ondan sonraki işlemlere:  Konuyu uzatmadan kısa kısa anlatacağım. Arsa sahibi, imara açılan arsasına bina yapılsın diye belediyeye müracaat ederek,  arsasına ait imar çapı raporunu talep eder. O çap üzerinde, arsa üzerine kat kaç kat  ve hangi ölçülerde bina yapılacağı belirtilir. (Burada müteahhitlerin sorumlulukları var mı ?).

Arsa sahibi, binasını yaptırmayı düşündüğü müteahhit’e tapusunu ve çapını teslim eder. Birde Belediyede ve Tapuda gerçekleşecek işlemlere, kendi adına imza koysun diye vekaletname verir.Bu çapa bağlı kalmak üzere inşaat yapım sözleşmesi yaparlar. Yani, ne kadarı mülk sahibine, ne kadarı müteahhit firmaya ait olacağı belirlenir ve noterde sözleşme imza arlına alınır. (Burada müteahhitlerin sorumlulukları var mı ?) .

Müteahhit firma, çalıştığı teknik büroya giderek, arsanın çapını Mimar veya İnşaat mühendisine teslim eder. Mühendis ilgili belediye imarına giderek gerek ilgili arsaya dair incelemeleri yapar. Tekrar müteahhit firma ile bir araya gelerek,  yapılacak yere ait bir avam proje hazırlayıp, mülk sahibine sunarlar.

Mimar veya İnşaat mühendisi, Tesisat projesi konusunda makine mühendisi ve elektrik projesi konusunda da bir elektrik mühendisi ile TUS, TUB anlaşmaları yapar.  Yani, yapacakları Projede görev alacak tüm mühendisler, TUS, TUB konularını içeren ücretlerinin alırlar. Böylece projede fenni mesuliyetliklerini üstlendikleri gibi, ilgili kuruluşlara karşı binanın yapım sorumluğunu taşırlar. Ayrıca mühendisler, bağlı bulundukları odalara da projelerini tasdik ettirirler.   (Burada müteahhitlerin sorumlulukları var mı ?) .

Müteahhitle anlaşma yapan mühendis, diğer mühendislerle kendisi anlaşmalar yapar. Sonra hazır olan projeleri alır ve ilgili belediyenin imar müdürlüğünden, yapım ruhsatı almak için müracaat eder. O sırada, ayrıca inşaat yapım esnasında fenni mesullüğü üstlenecek mühendiste belirlenerek, belediyeye bildirilir. Oda ücretini müteahhitten alır.

Mimar, İnşat Mühendisi, Makine Mühendisi, elektrik Mühendisi ve Fenni mesulün isimleri, inşaatın yapım tabelasında yerlerini alırlar. Bu mühendisler ilgili kuruluşlara ve Belediye imar müdürlüğüne karşı, inşaatın sorumluğunu üstlenirler. (Müteahhit’in sorumluluğu nerede ?) Müteahhit,  Mühendislerin ve belediyede ödenmesi gereken ücretlerin ödenmesinde sorumluluk taşırlar.

İnşaatın yapımı esnasında görev alacak taşeronlar, inşaattaki görevleri nedeniyle hem proje müelliflerine ve hem de,  inşaatın fenni mesullüğünü yapan mühendise karşı sorumludurlar.

İnşaatın oturma alanı, Aplikasyon vizesi; Belediye tarafından kontrolü yapıldıktan sonra hazırlanan yapı yer uygulama krokisine uygun olarak, kazık çakma suretiyle yer belirlenir ve karşılıklı yapılan onayı ile yapının devamına izin verilir. Tutulan tutanak fenni mesule teslim edilir.

İnşaatın temel yerleri, verilen ölçülerde açılır, demiri döşenir, beton dökülmeden önce fenni mesul, belediyenin ilgili biriminden bir eleman getirerek temel kontrolü yaptırır ve sonra temel vizesi raporu düzenlenir.  Bu işlemden sonra, temellere beton dökülür.( Müteahhit’in sorumluluğu nerede ?)

Sonra,  inşaatın su basman kotu seviyesi kalıpları çakılır ve demiri döşenir. Fenni mesul, imar müdürlüğün su basman işlerine bakan elemanı getirir. Su basman kontrolünü yaptırır. Su basman vizesini aldıktan sonra, beton döküm işlemi gerçekleşir. Yapım esnasında, kontrollük ücretlerini alan diğer mühendislerde, kalıp çakılınca, demir döşenince ve beton dökülürken, kendilerini ilgilendiren işlere nezaret ederler. Projeye uygunluk kontrol edilir. (Müteahhit’in sorumluluğu nerede ?)       Müteahhit’in görevi, malzeme ve işçilik ücretlerini ödemek.  Ayrıca sigorta ve vergi dairlerine bildirimde bulunup, gerekli ödemeleri yapmaktır..

Binanın yapımı esnasında, Kalıp, demir ve beton sorumluluğu inşaat mühendisine aittir. Sıhhi tesisat bağlantılarının mesuliyeti Makine Mühendisine ve Elektrik donanımlarının mesuliyeti elektrik mühendisine, duvarlar mimarın mesuliyetindedir. Ayrıca hepsinin kontrol sorumluluğu fenni mesule aittir. ( Müteahhit’in sorumluluğu nerede ?) .

İnşaatın yapımı bitince, proje mesuliyetini taşıyan mühendisler ilgili birimlere müracaat ederek, binanın yapımının bittiğini belirtir ve her mühendis kendi konumu ile ilgili olarak, ilgili birimlerden memurlar getirerek, binanın imalatının yasalara göre yapılıp yapılmadığı, projelere uygunlukları kontrol edilir ve iş bitim raporları düzenlenerek kendilerine verilir. Halk arasında, o iş bitimlere binanın iskanı olarak ad verilir. Elektrik mühendisi, inşaat şantiyesinin elektriğini kestirir. Makine mühendisi de inşaatın suyunu kestirir. Müteahhit sadece kestirme ücretlerini öder. Mimar bağımsız bölümlerdeki imalatların projeye uygun olup olmadığını kontrol eder. Kum çakıl belediye ocaklarından veya belediyelerin ruhsat verdiği ocaklardan alınır. Kalite Kontrolü, inşaat mühendisi ile fenni mesule aittir.

İlgili birimlerden alınan iş bitim raporları, fenni mesulce toplanır ve müteahhit firmaya teslim edilir. Müteahhit firma, iş bitimlerin fotokopilerini bağımsız bölüm sahiplerine vererek, bağımsız bölümlerine, belediyenin imar müdürlüğünden iskan almaları ve o iskanla bağımsız bölümlerine elektrik ve su bağlatma işlemlerini yaptıracaklarını söyler.

Böylece müteahhit’in inşaatla ilgisi kesilir.( Müteahhittin fenni sorumluluğu nerede ?). Müteahhit  sadece parasal ödemeleri yapan kişidir. Ama Veli göçer gibi kendini ifade edemeyen müteahhitler sayesinde, müteahhitler her bina yıkılmasında direk günah keçesi ilan edilmişlerdir. Çünkü, yapsatçı müteahhitler devlet tarafından müteahhit olarak nitelendirilmeyip, sadece üst üstenci olarak adlandırılırlar. Yapsatçı müteahhitler, benim zamanımda bazı şehirlerde ticaret odalarına, bazı şehirlerde de esnaf odalarına kayıtlı idi. Çünkü, bayındırlık bakanlığından müteahhitlik belgesi olmayana müteahhit  denmezdi.  Yapsatçı müteahhitlere o belge lazım olmazdı. Müteahhitlik belgesi, sadece devlet işlerinde geçerliydi.

İşte, herkesin günah keçesi olarak gördüğü müteahhitlerin sorumlulukları. Şimdi karar verin; yıkılan inşaatların sorumluları, birinci derecede sadece mali sorumluluğu olan müteahhitler mi ? yoksa fenni sorumlular mı ?. Yoksa onların işlerini kontrol etmeyen, belediyenin ilgili birimleri mi ? kararı siz verin. Ondan sonra günah keçelerini halka takdim edin. Görüldüğü üzere müteahhit’in sadece patron sorumluluğu olup, teknik sorumluluğu yoktur.

ARA SIRA BİRAZDA GÜLELİM

Bu DAKTİLO bozuk
Temel bir gün önce aldığı daktiloyu bozuk diye satıcıya götürdü.
Dükkan sahibi, “Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı. Bak denedim, sapasağlam. Nesi bozuk?” dedi.
Temel gayet sakin, “İki tane “A” yok, saat yazacam yazamıyorum.

Leave your vote

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yorumun nedir ?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Giriş Yap

Şifreni mi Unuttun ?

Şifreni mi Unuttun ?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş Yap

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Kapalı
Kapalı