Makale

Alkışlarla İstiklal Marşı’mız…

İşgale uğramış vatanın kurtuluşu için seferber olan Türk Milleti, Başbuğ Bozkurt Mustafa Kemal'in önderliğinde örgütlendi.

Alkışlarla İstiklal Marşı’mız…

İşgale uğramış vatanın kurtuluşu için seferber olan Türk Milleti, Başbuğ Bozkurt Mustafa Kemal’in önderliğinde örgütlendi.
İstiklal Savaşının başlatılması ve sonuçlandırılması için TBMM Ankara’da toplandı ve Savaş, TBMM tarafından yönetildi.
Onun için TBMM, ‘Gazi Meclis’ olarak anılır.
İstiklâl Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılması için alt yapının hazırlanması gerekiyordu.
Ordu yoktu kuruldu; silah yoktu bulundu; milli bilinç uyandı ve şahlandı.
Bu, iç cepheydi…
Milli ruhun topluma yaygınlaştırılması için bir milli marşa ihtiyaç vardı.
Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı), 1921’de, İstiklal Marşı olacak bir güfte yarışması düzenledi.
Para ödüllü bu yarışmaya toplam 724 şiir katıldı.
Para ödülü konduğu için Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılmadı.
Gelen güftelerin hiç biri İstiklal Marşı olma niteliğini taşımıyordu.
Çare arandı.
Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, böyle bir güftenin ancak ve ancak Mehmet Akif’in yazabileceğini biliyordu.
Suphi Bey’in ısrarı üzerine, Mehmet Akif yazmaya razı oldu, ancak şartı vardı; para ödülü olmayacaktı…
Ama kuraldı, ödül olmalıydı…
***
Ankara’daki (bugün Hacettepe sırtlarındaki) Taceddin Dergahı’nda yazmaya başladı. İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na ithaf ettiği şiirini yarışmaya isimsiz olarak gönderdi.
Elemeler sonucu TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı vekillerin itirazlarına rağmen, Mehmet Âkif’in yazdığı şiiri, ilk kez, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver okudu, ayakta defalarca alkışlanarak kabul edildi.
Şiir Türk Milletine armağan edildi, para ödülünü almadı.
Ayrıca, Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı’nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat adlı eserine de dahil etmedi.
Çünkü Safahat “kişisel” idi…
Türk Milletine ait olan bir şiiri kitabına dahil etmeme erdem ve derin düşüncenin kutsallığını iyi algılamak gerek.
Bugünkü keveşeleri düşündükçe…
Akif; ‘İstiklâl Marşı, Türk Milleti’nin eseridir’ demiştir.
***
Milli Mücadeleye destek bağlamında şiirin bestelenmesi gerekiyordu.
İkinci yarışma beste içindi.
Yarışmaya 24 beste gönderildi.
1924 yılında, Ankara’da seçici kurul toplandı.
Ali Rıfat Çağatay tarafından yapılan beste kabul edildi.
Bu beste 1930 yılına kadar çalındı. Bu yıldan sonra bestesi değiştirildi.
1924 yarışmasında ikinci beste olarak da Osman Zeki Üngör’ün bestesi yedekte tutuldu. İşte 1924 de yedekte tutulan bu beste, dönemde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün 1924’de hazırladığı beste yürürlüğe konuldu.
Bugün çalınan İstiklal Marşımız işte bu bestedir.
***
Toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan İstiklal Marşın armonik düzenlemesi Edgar Manas, bando düzenlemesi de İhsan Servet Künçer tarafından yapıldı.
Akif, yazdığı bu milli marşın ödülü olan 500 TL almamış, Ankara’nın ayazında paltosuz dolaşmış, parayı teklif edenlere de çok sert yanıt vermiştir.
İşte milli bilinç, işte vatanseverlik, işte dürüstlük, işte devlet adamlığı…
***
İstiklal Marşı; Türk toplumunun milli tapusudur, milli bilincidir.
Yansıtılan ruh, Ötüken coğrafyasında, halen var olan Gök Tengri dininden, Şaman kültüründen izleri taşır. Bu kültürde kutsal ögeler olan ve bugün hala “dua evi” olarak bilinen “obo” objelerinde somut olarak ortaya konulan ‘gök, su, ateş, toprak ve volkanik taş’ gibi öğeleri İstiklal Marşı sembollerle yansıtıyor.
Akif’in ruhu ışıklarda olsun, Türk Milleti onu asla unutmaz…
***
NOT: Benzer bir yaklaşımda bulunan Türkolog Yusuf Yıldırım (Vatan topraktır; millet sudur; bayrak havadır; ordu ateştir) ve yine bir Türkolog olan Muharrem Yellice’nin İstiklal Marşı ile ilgili analizleri son derece önemlidir.
Okunmalıdır. (http://www.antalyabugun.com/…/istiklal-marsi-siirinin-tahli…

R. Demir (12.3.2016)

Leave your vote

Etiketler
Daha Fazla Göster

Prf.Dr. Ramazan Demir

Elazığ’ın Keban kazasına bağlı Gökbelen (Zırkıbaz) Köyünde 1947 yılında fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Köy ilkokulunu, Keban Ortaokulunu, Diyarbakır Öğretmen Okulunu bitirerek ilk ve orta öğrenimini sürdürdü; üstün başarılar göstermesi nedeniyle İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesine (Sınıfı) seçilerek lise eğitimini tamamladı. İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji lisans eğitimini birlikte tamamladıktan sonra, lise öğretmenliği ve idareciliği, Eğitim Enstitüsü öğretmenliği yaptı. 1974 yılında üniversiteye asistan olarak intisap etti; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsünde asistan olarak görevini sürdürürken, 1750 sayılı yasa hükümleri gereğince İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde doktora yaptı. 1978 yılında Bilim Doktoru (PhD), 1982’de Üniversite Doçenti, 1988’de profesör oldu. Farklı ülkelerde değişik sürelerle NATO burslarıyla ve Federal Almanya’da DAAD burslarıyla bilimsel çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim alanıyla ilgili olarak birçok makale ve bildiri (470) ve kitaplarının (8) yanı sıra, SCI kayıtlı bilimsel yayınla (145) bilime katkı yaptı, birçok atıf aldı (2.320). Yayınları 46 ayrı Text Book’ta refere edildi, Text Book’larda adına şekiller, resimler, çizimler yer aldı. Yüksek bilimsel (H) Faktörüne (19) sahiptir. Uluslararası bilim merkezleriyle, ABD ve AB ülkelerindeki 8 ayrı üniversite ile ortak projeler yürüttü, AR-GE çalışmalarına katkı yaptı. Sağlık Bilimleri alanında "Bilim Ödülü", üniversite “Hizmet Ödülü”, TÜBA "Kitap Birincilik ve Üçüncülük Ödülü" sahibi olan Dr. Demir’in bilim alanın dışında yayınlanmış sosyal konuları kapsayan kitapları (12) ve çok sayıda fikir-düşünce makalesi (yaklaşık 1650) bulunmaktadır. Uzun süre Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı (25 yıl), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (9 yıl), Üniversite Senato Üyeliği (9 yıl), 17. M. E. Şurası üyeliği görevlerinde bulundu. Tıp Fakültesi Elektron Mikroskop Görüntüleme ve Analiz (TEMGA) Ünitesinin kurucusu ve başkanlığı (2000-2006), Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı (1996-2000) görevlerini yürüttü. Anabilim dalında araştırma laboratuarları, embriyo-hücre kültür laboratuarları, embriy koleksiyonu ve üreme biyolojisi arşivi oluşturdu. Çoğu profesör ve doçent olan 12 akademisyen yetişirdi; binlerce hekimin yetişmesine katkı yaptı. Farklı üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde davetli konuşmacı olarak (Üniversitenin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Akademik Nosyon, Bilimsel Yayınlarda Etik Sorunlar, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Eğitimi, Ermeni İddiaları ve Cevapları, Cumhuriyete Kalan Miras, Feodalizm ve Dersim Olayları olmak üzere) çok sayıda konferanslar verdi. Antalya TRT yönetiminde uzmanlık alanıyla ilgili konuşmalarının yanı sıra,“bilimin ışığı” konulu programa sürekli (24 hafta boyunca) konuk oldu. Bilimi bir yaşam biçimi olarak seçen, bilimin hayatın gizemlerini çözmeye yönelik tek araç olduğuna inanan Dr. Demir, uluslar arası bilim kuruluşları olan; International Federation of Placenta Association (IFPA), New York Academy of Science (NAS), American Academy Association of Science (AAAS), European Placental Group (EPG), International Federation Society Association of Microscopy (IFSAM) ve Islamic Academy of Science (IAS) ile ulusal Türk Elektron Mikroskopi Derneği (TEMD) ve Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) aktif üyesidir. Tarih, felsefe ve milli hassasiyet konularında araştırma yapmayı hobi olarak seçen Dr. Demir, ulusal ve uluslararası dergilerde editörler heyeti üyeliği görevini yapmaktadır. İki evladı, beş torunu vardır.

Yorumun nedir ?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Giriş Yap

Şifreni mi Unuttun ?

Henüz bir hesabınız yok mu ? Kayıt Ol

Şifreni mi Unuttun ?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş Yap

Privacy Policy